Welcome to our blog for Intellectual Property Law and Practice in Latin America!
¡Bienvenidos a nuestro blog de Derecho y Práctica de la Propiedad Intelectual en Latinoamérica!
Bem-vindo ao nosso blog sobre Direito e Prática de Propriedade Intelectual na América Latina!

Tuesday, 21 July 2009

Aurelio Lopez-Tarruella Martinez

Seminàrio e Congresso internacional da propiedade intelectual (Rio de Janeiro, 22-25 August 2009)La Associaçao Brasileira da Propiedade Intelectual (ABPI) está organizando un Congreso y Seminario Internacional "Os novos rumos da propiedade intelectual: para onde vamos?" que tendrá lugar en Rio de Janeiro del 22 al 25 de Agostro 2009.
Gracias a Nestor Morera (Morera Abogados) por la información.

Aurelio Lopez-Tarruella Martinez

Aurelio Lopez-Tarruella Martinez